Værdigrundlag/Mission, vision, værdier/Kerneopgaver

 • Værdier:
  • 1. Synlighed: At være tilstede gennem nærhed og samvær.
  • 2. Åbenhed: Humble Plejecenter er en naturlig del af lokalsamfundet.
  • 3. Helhed: Humble Plejecenter er borgerens hjem.
  • 4. Faglighed: Omsorg og opretholdelse af funktionsniveau hos borgere med demens i det omfang sygdommen gør det muligt.
  • 5. Troværdighed: At det vi siger, også er det vi gør.

 

 • Synlighed:
  • Respektere den enkeltes ønsker.
  • Være nærværende
  • Interesserer os for det enkelte menneske.
  • Have en respektfuld omgangstone og væremåde.
  • Opnå en god ånd med gode oplevelser for vores borgere samt god dialog med pårørende.
 • Det betyder, at vi bestræber os på:
 • Åbenhed:
  • At vi gennem samarbejde med:
  • Samarbejdspartnere
  • Pårørende
  • Frivillige
  • Børnehaver og skoler
  • Handlende
  • Er en naturlig del af lokalområdet
 • Det betyder, at vi bestræber os på:
 • Helhed:
  • Med medarbejdere der ”brænder for huset”, gennem samarbejde med borgere, pårørende, frivillige og personale, og derved skabe stjernestunder med udgangspunkt i det enkelte menneske og dets livshistorie.
  • Undres, spørge og se muligheder.
  • Lære af hinanden (vi spørger ”hvorfor” eller ”hvordan kan det være at”).
  • Have en positiv indstilling til spørgsmål (både den, der spørger, og den, der bliver spurgt.) – vi ved at spørgsmål ikke er en kritik.
  • Tage ansvar for helheden.
  • Være villige til at ændre, at lære eller at handle på baggrund af det, vi opdager.
 • Det betyder, at vi bestræber os på:
 • Faglighed:
 • Ifølge Tom Kitwood er der fem behov som alle demente har behov for at få opfyldt. De fem behov er:
 • Tilknytning:
  • At knytte forbindelse, som tjener det formål at føle sig sikker
  • At have et andet menneske, der kan holde sammen på helheden, når denne er i fare for at styrte sammen for et menneske med demens.
  • At føle sig tryg og beroliget, som kommer af det, at være et andet menneske nær.
 • Trøst:
  • At møde trøst i form af ømhed, nærhed, lindring af smerte, ængstelse og sorg.
 • Inklusion:
  • At høre til i en gruppe og være en del af en større sammenhæng.
 • Identitet:
  • At have en identitet, at vide hvem man er, dvs. at kunne fortælle sin livshistorie.
 • Meningsfuld beskæftigelse:
  • At have en meningsfuld beskæftigelse, som trækker på ressourcer og kræfter fra ens livshistorie.
 • Med det mål at opretholde funktionsniveauet hos borgere med demens i det omfang det er muligt.
 • Troværdighed:
 • Det betyder, at vi bestræber os på at:
 • Have tillid til hinanden.
 • Have en positiv indstilling til forslag/ være åbne over for nye måder at gøre tingene på.
 • Finde løsninger, når der er noget, der irriterer os.
 • Det vi siger, også er det, vi gør.
 • Være ærlige om muligheder.
 • Være ærlige om egne grænser og kompetencer.

Kerneopgave

At yde en individuel omsorg , pleje og praktisk bistand, i samarbejde med beboeren, de pårørende og det professionelle netværk, ved at møde borgeren der hvor de er i eget liv og derigennem skabe tryghed og livskvalitet for Borgeren