Den personlige pleje

I umiddelbar forlængelse af din indflytning på Humble Plejecenter udarbejder vi en plejeplan/døgnrytmeplan for den personlige pleje. Plejeplanen bygger på en sundhedsfaglig udredning, som vi udarbejder inden for de første 14 dage efter din indflytning på Humble Plejecenter. Plejeplanen/døgnrytmeplanen bygger således på en samlet sundhedsfaglig vurdering af din situation med input fra dig, dine pårørende, sygeplejen, hjemmeplejen, lægen m.v.

Du kan se mere om, hvem der er ansvarlig for de forskellige planer, hvad indholdet er i planerne, og hvad målsætningerne er for den sygeplejefaglige indsats i kommunens procedure vedr. sygeplejefaglig dokumentation:

1. Sygeplejefaglig dokumentation 2017

Det skal understreges, at plejeplaner m.m. iværksættes i et tæt samarbejde med dig og evt. dine pårørende, og at du selvfølgelig altid skal give et positivt tilsagn til iværksættelse af en plejeplan, et plejeforløb etc.