Læge, tandlæge og optiker

Læge

Du beholder som hovedregel din egen læge ved indflytning på Humble Plejecenter.

Tandlæge/optiker

Har du brug for tandlæge eller optiker er personalet på Humble Plejecenter gerne behjælpelig med at finde en løsning.

Du har mulighed for at søge om omsorgstandpleje gennem Langeland Kommunes Visitationsafdeling.

Du kan finde kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje på kommunens hjemmeside.